PO VII WB 261.13.2020 Świadczenie usług w zakresie przewozu zwłok oraz szczątków ludzkich na obszarze oraz poza obszarem działania Prokuratury Rejonowej w Radzyniu Podlaskim
Zamówienia publiczne, czyli informacje dot. zakupu środków trwałych
oraz usług realizowanych w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2013 poz. 904 tekst jednolity)

Zobacz także... [23]