VII WB 261.13.2017, z dn. 22.08.2017 r.

Remont pomieszczeń zajmowanych przez Prokuraturę Rejonową w Białej Podlaskiej przy ul. Brzeskiej 20-22
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane 

treść ogłoszenia wraz z SIWZ i załącznikami (.zip)

treść unieważnienia postępowania

Autor: administrator, 2017-09-06 15:28