Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw 2018

W związku z coroczną akcją informacyjną "Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw" przypadającej na dni 19 - 25 lutego 2018 roku zamieszczamy informację o dyżurach pełnionych w Prokuraturze Okręgowej w Lublinie oraz jednostkach jej podległych, a także w instytucjach rządowych i pozarządowych które działają w danej społeczności lokalnej.

Lista plików