Prokuratura Rejonowa w Świdniku

Prokuratura Rejonowa w Świdniku

ul. Krępiecka 18
21-040 Świdnik

tel. 81 531 71 40
fax 81 531 71 41

e-mail: r e j s w i @ l u b l i n . p o . g o v . p l

Prokuratora Rejonowego
Marcin Nosowski
Z-ca Prokuratora Rejonowego
Marcin Stelmach

 

Sekretariat Prezydialny
tel. 81 531 71 40
fax 81 531 71 41

Kierownik sekretariatu
tel. 81 531 71 46
fax 81 531 71 48

Sekretariat Ds
tel. 81 531 71 55, 81 531 71 57

fax. 81 531 71 56, 81 531 71 58

Sekretariat Pc, Pa, Pn
tel. 81 531 71 40

Sekretariat Ko
tel. 81 531 71 44,  fax  81 531 71 45

Sekretariat spraw zawieszonych
tel. 81 531 71 40

Archiwum
tel. 81 531 71 40

Biuro podawcze
tel. 81 531 71 60

Ochrona
tel. 81 531 71 64