Prokuratura Rejonowa w Rykach

Prokuratura Rejonowa w Rykach

ul. Karola Wojtyły 29
08-500 Ryki

tel. 81 865 60 41 (centrala)
fax  81 865 75 15

e-mail: r e j r y k @ l u b l i n . p o . g o v . p l