Prokuratura Rejonowa w Radzyniu Podlaskim

Prokuratura Rejonowa w Radzyniu Podlaskim

Stefana Kardynała Wyszyńskiego 5
21-300 Radzyń Podlaski

tel. 83 313 35 00 (centrala)
fax 83 313 35 07

e-mail: r e j r a d z @ l u b l i n . p o . g o v . p l

Kierownik sekretariatu / Sekretariat Prokuratora Rejonowego i Zastępcy Prokuratora Rejonowego
tel. 83 313 35 00
fax 83 313 35 07

Sekretariat Ds.
tel. 83 313 35 56

Sekretariat sądowy / Sekretariat DRZ
tel. 83 313 35 50

Sekretariat spraw zawieszonych
83 313 35 28