Prokuratura Rejonowa w Łukowie

Prokuratura Rejonowa w Łukowie

ul. Piłsudskiego 28
21-400 Łuków

tel. 25 797 12 50 (centrala)
tel./fax 25 797 12 74, 797 12 75

e-mail: r e j l u k @ l u b l i n . p o . g o v . p l