Prokuratura Rejonowa Lublin-Północ

Prokuratura Rejonowa Lublin–Północ

ul. Okopowa 2a
20-950 Lublin

tel. 81 528 82 51
fax 81 534 97 04

e-mail: r e j l p n @ l u b l i n . p o . g o v . p l

Kierownik sekretariatu
tel. 81 52 88 296

Sekretariat Prokuratora Rejonowego
tel. 81 52 88 251
fax 81 534 97 04

Sekretariat 1 Ds.
tel. 81 52 88 279
tel. 81 52 88 280

Sekretariat 2 Ds.
tel. 81 52 88 297

Sekretariat 3 Ds.
tel. 81 52 88 298

Sekretariat spraw zawieszonych, DRZ, Pc, Pa, Pn
tel. 81 52 88 278

Sekretariat sądowy
tel. 81 52 88 285

Archiwum
tel. 81 52 88 285

Biuro Podawcze
tel. 8152 88 292