PR 4 Ds 1378.2020 Zawiadomienie osób pokrzywdzonych o umorzeniu dochodzenia

Zawiadomienie osób pokrzywdzonych o umorzeniu dochodzenia wraz z pouczeniem o przysługujących im uprawnieniach i obowiązkach.
Dot. sprawy o sygn. PR 4 Ds 1378.2020 (poprzednio PR 4 Ds 2881.2019)

Treść ogłoszenia

Lista plików