PO VIIWB.261.9.2019 Ogłoszenie dot. świadczenia usług kompleksowego utrzymania czystości w pomieszczeniach w budynkach Prokuratur okręgu lubelskiego oraz utrzymanie czystości na terenach przyległych do tych budynków