PO VII WB 261.4.2020 - Grupowe ubezpieczenie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Prokuratury Okręgowej w Lublinie oraz Prokuratury Regionalnej w Lublinie.

Ogłoszenie nr PO VII WB 261.4.2020, z dn. 31.01.2020 r. dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Grupowe ubezpieczenie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Prokuratury Okręgowej w Lublinie oraz Prokuratury Regionalnej w Lublinie.

pełna treść ogłoszenia

SIWZ

treść wyjaśnień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz ze zmianą ogłoszenia o zamówieniu (.zip)

wyjaśnienie treści SIWZ II

informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie postepowania

Lista plików