PO VII WB 261.4.2019 z dn. 11.04.2019

PO VII WB 261.4.2019 z dnia 11.04.2019 r.

Postępowanie dotyczące usług ochrony osób i mienia w budynkach i na terenach przyległych do budynków Prokuratur w podziale na 7 części zamówienia.

Dokumenty do pobrania .zip

Pytania i odpowiedzi

Informacja z otwracia ofert

informacja o wyborze cześć I-IV, VI i VII zamówienia

informacja o wyborze części V zamówienia

Lista plików