PO VII WB 261.16.2020 Przedłużenie licencji oprogramowania antywirusowego Symantec Endpoint Protection 14.3 (lub najnowszej wersji) na okres 1 roku lub dostawa licencji innego równoważnego oprogramowa

Autor: Małgorzata Okoń, 2020-09-28 14:48