PO VII WB 261.12.2017

Ogłoszenie o zamówieniu wraz z siwz i załącznikami dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dokończenie robót budowlanych dotyczących przebudowy i rozbudowy budynku Prokuratury Rejonowej Lublin - Północ w Lublinie przy ul. Gabriela Narutowicza 32, 32b w Lublinie.

Ogłoszenie o przetarg u wraz z załącznikami

Dokumentacja budowlana

Wyjaśnienia treści SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie postępowania

Autor: administrator, 2018-01-10 15:09
Lista plików