PO VII WB 261.11.2019 Ogłoszenie o zamówieniu wraz ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i załącznikami, dotyczącego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wykonanie (w formie zaprojektuj i wybuduj) instalacji dźwigu osobowego w bu

Zawiadomienie o wyborze oferty - 25 października 2019 r.

Aby pobrać pliki kliknij : Czytaj więcej.

Lista plików