PO VII WB 261.11.2017 - Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu dot. sukcesywnej dostawy materiałów biurowych dla potrzeb Prokuratury