Ośrodek Zamiejscowy w Chełmie

Ośrodek Zamiejscowy w Chełmie

ul. Sienkiewicza 20
22-100 Chełm

tel. 82 562-94-00 (centrala)
fax 82 562-94-28

e-mail: o z c h e  l u b l i n . p o . g o v . p l

Kierownik sekretariatu
tel. 82 56 29 406
fax 82 56 29 410

Sekretariat Z-cy Prok. Okręgowego
tel. 82 56 29 400
fax 82 56 29 428

Sekretariat Ds
tel. 82 56 29 411
tel. 82 56 29 412
fax 82 56 29 413

Archiwum
tel. 82 56 29 407

Biblioteka
tel. 82 56 29 400

Biuro podawcze
tel. 82 56 29 437