Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr PO III F 3030.1.2016

Ogłoszenie o postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

Przedmiotem umowy jest usługa ochrony osób i mienia w budynkach i terenach przyległych do budynków swiadczonych na rzecz Prokuratur w:

1)       Lublinie przy ul. Chmielnej 10 - całodobowo;

2)       Świdniku  przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 36A - całodobowo;

3)       Łukowie przy ul. Piłsudskiego 28 - w godzinach pracy Prokuratury tj. od 7:00 do 16:00;

4)       Chełmie przy ul. Sienkiewicza 20 - w godzinach pracy Prokuratury tj. od 7:00 do 16:00;

5)       Lubartowie przy ul. Aleje 1000-lecia 4 - w godzinach pracy Prokuratury tj. od 7:00 do 16:00;

Autor: administrator, 2016-02-24 12:08
Lista plików