Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku PO VII WB 233.2.2020