Ogłoszenie o zamówieniu wraz ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i załącznikami, dotyczącego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wykonanie (w formie zaprojektuj i wybuduj) instalacji dźwigu osobowego w budynku Prokuratury przy

Aby pobrać pliki kliknij : Czytaj więcej.

Lista plików