Ogłoszenie o konkursie PO IV WOS 1111.3.2019 z dn 23.01.2019 r. - specjalista ds. zamówień publicznych w Prok. Okr. w Lublini