Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Lublinie i podległych jej Prokuratur Rejonowych

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Lublinie i podległych jej Prokuratur Rejonowych.

Treść ogłoszenia i załączniki

Wyjaśnienie treści SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie postępowania

 

Unieważnienie postępowania

Autor: administrator, 2018-04-18 11:37