Ogłoszenie nr PO VII WB 261.24.2018 z dn. 18.12.2018 - materiały biurowe