O Prokuraturze
Prokuratura Okręgowa w Lublinie jest państwową jednostką organizacyjną, nie posiadającą osobowości prawnej.

Podstawowe akty prawne regulujące zasady funkcjonowania prokuratury:

 

  1. Ustawa prawo o prokuraturze z dnia 28 stycznia 2016 r. Dz. U. z 2016 r. poz. 177
  2. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o prokuraturze Dz. U. z 2016 r. poz. 178
  3. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz. U. z 2016 r. poz. 508)

Status prokuratury określa dział II, rozdział 1 - Prawa o prokuraturze z dnia 28 stycznia 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 178)

 


 

 

organizacja jednostki »

 
Lista plików