Kontakt

Prokuratura Okręgowa w Lublinie

ul. Okopowa 2a
20-950 Lublin

Centrala - tel. 81 528 81 81

Sekretariat Prezydialny — tel. 81 528 82 02, fax 81 532 26 23

e-mail: i n f o malpka.jpg l u b l i n . p o . g o v . p l

NIP: 712-22-91-114
godziny urzędowania: pn–pt, godz. 7:30–15:30

Uwaga! z dniem 17.02.2020 r. nastąpiła zmiania domeny adresów e-mail (lublin.po.gov.pl)

 

zobacz na mapie » jakdojade.pl »

 
 

kontakt_prokuratura_apelacyjna_w_lublinie_okopowa.jpg


 • Sekretariat Prokuratury
  Kierownik sekretariatu
  tel. 81 528 82 43
  fax 81 528 82 45
 • Skrytka ePUAP : /477c8bdtrq/SkrytkaESP

 

 • Wydział I Śledczy

Naczelnik Wydziału: Magdalena Sochoń


Sekretariat
tel. 81 528 82 09

fax 81 534 04 90
e-mail: w y d z I malpka.jpg l u b l i n . p o . g o v . p l

 

 • Wydział II d.s. Przestępczości Gospodarczej

Naczelnik Wydziału: Arkadiusz Stańczyk


Sekretariat tel. 81 528 81 10
fax 81 534 04 85
e-mail: w y d z I I malpka.jpg l u b l i n . p o . g o v . p l

 

 • Wydział III d.s. Przestępczości Gospodarczej

Naczelnik Wydziału: Andrzej Lebiedowicz

Sekretariat
tel. 81 528 81 33
tel. 81 528 81 34
fax 81 534 04 95, 81 534 04 92


e-mail: w y d z I I I malpka.jpg l u b l i n . p o . g o v . p l

 

 • Wydział IV Organizacyjno - Sądowy

p.o. Naczelnik: Magdalena Naczas

Sekretariat
tel. 81 528 81 64
fax 81 532 13 34
e-mail: w y d z IV malpka.jpg l u b l i n . p o . g o v . p l

Dział do Spraw Ogranizacyjnych

p.f. Kierownik: Katarzyna Matusiak

Sekretariat
tel. 81 528 82 38
fax 81 528 81 46

Dział do Spraw Kadrowych

tel. 81 528 81 00
tel. 81 528 81 01
fax. 81 743 68 04
e-mail: k a d r y malpka.jpg l u b l i n . p o . g o v . p l

 

 • Wydział VII Budżetowo - Administracyjny

al. Kraśnicka 35 (I piętro), 20-718 Lublin

Dyrektora Finansowo – Administracyjnego: 
Agnieszka Dębowczyk
tel. 81 528 20 60
e-mail: a d e b o w c z y k malpka.jpg l u b l i n . p o . g o v . p l

 

Główna księgowa:

Jolanta Majewska

tel. 81 528 20 20

e-mail: j m a j e w s k a malpka.jpg l u b l i n . p o . g o v . p l

 

Kierownik Działu Administracyjno - Gospodarczego:

Andrzej Szymbor

tel. 81 528 20 53

e-mail: a s z y m b o r malpka.jpg l u b l i n . p o . g o v . p l

 

Główny specjalista ds. płac:

Ewa Kędziora

tel. 81 528 20 55, fax 81 528 20 54

e-mail: e k e d z i o r a malpka.jpg l u b l i n . p o . g o v . p l 

 

Zamówienia publiczne:

e-mail: z a m o w i e n i a malpka.jpg l u b l i n . p o . g o v . p l

 

Specjalista ds. inwestycji:

Michał Pietraszek

tel. 81 528 20 57

e-mail: m p i e t r a s z e k malpka.jpg l u b l i n . p o . g o v . p l

 

Dział Finansowo - Księgowy:

tel. 81 528 20 62 i 81 528 20 52, fax 81 528 20 22

 

 

 • Samodzielny IX Dział do Spraw Informatyzacji i Analiz

Kierownik Działu: Mirosław Molin

tel. 81 528 81 30
e-mail: m m o l i n malpka.jpg l u b l i n . p o . g o v . p l

Informatycy

tel. 81 528 81 75, 81 528 81 73
e-mail: i n f o r m a t y k a malpka.jpg l u b l i n . p o . g o v . p l

Analitycy

tel. 81 528 81 85

 

 • Obrót Prawny z zagranicą

  Sekretariat
  tel. 81 528 81 72
  fax 81 528 81 47
  e-mail: m l a malpka.jpg l u b l i n . p o . g o v . p l

 

 • Punkt kontaktowy — Europejska Sieć Sądownicza / Contact Point — European Judicial Network
  Prokurator Prokuratury Okręgowej w Lublinie: Agnieszka Kępka
  tel. 664 481 055, 81 528 81 59
  e-mail: a k e p k a malpka.jpg l u b l i n . p o . g o v . p l

  Europejska Sieć Sądownicza - European Judical Network

 

 • Inspektor Ochrony Danych (dla Prokuratury Okręgowej oraz jednostek podległych)

  Administrator: Dariusz Zych
  tel. 81 528 28 26
  e-mail: 
  i o d malpka.jpg l u b l i n . p o . g o v . p l