Kontakt

Prokuratura Okręgowa w Lublinie

ul. Okopowa 2a
20-950 Lublin


Sekretariat Prezydialny — tel. 81 528 82 02, fax 81 532 26 23
Dział Kadr  tel. 81 528 81 27fax 81 743 68 04

e-mail: i n f o malpka.jpg l u b l i n . p o . g o v . p l

NIP: 712-22-91-114
godziny urzędowania: pn–pt, godz. 7:30–15:30

Uwaga! z dniem 17.02.2020 r. nastąpiła zmiania domeny adresów e-mail (lublin.po.gov.pl)

 

zobacz na mapie » jakdojade.pl »

 
 

kontakt_prokuratura_apelacyjna_w_lublinie_okopowa.jpg


 • Sekretariat Prokuratury
  Kierownik sekretariatu
  tel. 81 743 68 12, 81 528 82 44
  fax 81 528 82 45
 • Skrytka ePUAP : /477c8bdtrq/SkrytkaESP

 

 • Wydział I Śledczy

Naczelnik Wydziału: Magdalena Sochoń


Sekretariat
tel. 81 528 82 09

fax 81 534 04 90
e-mail: w y d z I malpka.jpg l u b l i n . p o . g o v . p l

 

 • Wydział II d.s. Przestępczości Gospodarczej

Naczelnik Wydziału: Arkadiusz Stańczyk


Sekretariat tel. 81 528 81 10
fax 81 534 04 85
e-mail: w y d z I I malpka.jpg l u b l i n . p o . g o v . p l

 

 • Wydział III d.s. Przestępczości Gospodarczej

p.o. Naczelnika Wydziału: Andrzej Lebiedowicz

Sekretariat
tel. 81 528 82 60
tel. 81 528 82 63
fax 81 534 04 95
e-mail: w y d z I I I malpka.jpg l u b l i n . p o . g o v . p l

 

 • Wydział IV Organizacyjno - Sądowy

Naczelnik: Justyna Rytkowska - Skowronek

Sekretariat
tel. 81 528 81 00
fax 81 528 81 46
e-mail: w y d z IV malpka.jpg l u b l i n . p o . g o v . p l

 

Dział do Spraw Ogranizacyjnych

Kierownik: Katarzyna Matusiak

Sekretariat
tel. 81 528 81 00
fax 81 528 81 99

 

 • Wydział VII Budżetowo - Administracyjny

al. Kraśnicka 35 (I piętro), 20-718 Lublin

p.o. Dyrektora Finansowo – Administracyjnego: 
Agnieszka Dębowczyk
tel. 81 528 20 60
e-mail: a d e b o w c z y k malpka.jpg l u b l i n . p o . g o v . p l

 

Główna księgowa:

Jolanta Majewska

tel. 81 528 20 20

e-mail: j m a j e w s k a malpka.jpg l u b l i n . p o . g o v . p l

 

Kierownik Działu Administracyjno - Gospodarczego:

Andrzej Szymbor

tel. 81 528 20 53

e-mail: a s z y m b o r malpka.jpg l u b l i n . p o . g o v . p l

 

Główny specjalista ds. płac:

Ewa Kędziora

tel. 81 528 20 55, fax 81 528 20 54

e-mail: e k e d z i o r a malpka.jpg l u b l i n . p o . g o v . p l 

 

Zamówienia publiczne:

e-mail: z a m o w i e n i a malpka.jpg l u b l i n . p o . g o v . p l

 

Specjalista ds. inwestycji:

Michał Pietraszek

tel. 81 528 20 57

e-mail: m p i e t r a s z e k malpka.jpg l u b l i n . p o . g o v . p l

 

Dział Finansowo - Księgowy:

tel. 81 528 20 62 i 81 528 20 52, fax 81 528 20 22

 

 

 • Samodzielny IX Dział do Spraw Informatyzacji i Analiz

Kierownik Działu: Mirosław Molin

tel. 81 528 81 30
e-mail: m m o l i n malpka.jpg l u b l i n . p o . g o v . p l

Informatycy

tel. 81 528 81 75, 81 528 81 73
e-mail: i n f o r m a t y k a malpka.jpg l u b l i n . p o . g o v . p l

Analitycy

tel. 81 528 81 85

 

 • Obrót Prawny z zagranicą

  Sekretariat
  tel. 81 528 81 72
  fax 81 528 81 47
  e-mail: m l a malpka.jpg l u b l i n . p o . g o v . p l

 

 • Punkt kontaktowy — Europejska Sieć Sądownicza / Contact Point — European Judicial Network
  Prokurator Prokuratury Okręgowej w Lublinie: Agnieszka Kępka
  tel. 664 481 055, 81 528 81 59
  e-mail: a k e p k a malpka.jpg l u b l i n . p o . g o v . p l

  Europejska Sieć Sądownicza - European Judical Network

 

 • Inspektor Ochrony Danych (dla Prokuratury Okręgowej oraz jednostek podległych)

  Administrator: Dariusz Zych
  tel. 81 528 81 53
  e-mail: 
  i o d malpka.jpg l u b l i n . p o . g o v . p l