Komunikat rzecznika z dn. 29.12.2018 r., dot. oszustw internetowych