Komunikat rzecznika z dn. 17.09.2019 r.

zarzuty w sprawie nadużyć uprawnień przez członków zarządu i rady nadzorczej LSM

pełna treść komunikatu