• Prawo karne

  Vademecum, czyli mini przewodnik po prawie karnym, zawierający zbiór podstawowych zasad postępowania karnego określających m.in...

  czytaj więcej »
 • Prawo cywilne

  Vademecum, czyli mini przewodnik po prawie cywilnym, zawierający zbiór podstawowych zasad postępowania cywilnego określających...

  czytaj więcej »
 • Prawo administracyjne

  Vademecum, czyli mini przewodnik po prawie administracyjnym, który zawiera zbiór podstawowych zasad postępowania...

  czytaj więcej »
 • O Prokuraturze

  Status prokuratury określa § 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie utworzenia prokuratur...

  czytaj więcej »
 • Organizacja jednostki

  Funkcję Prokuratora Okręgowego w Lublinie sprawuje prokurator p.o Magdalena Kanadys - Marko. Funkcje Zastępców Prokuratora Okręgowego sprawują...

  czytaj więcej »
 • Audyt wewnętrzny

  Status prokuratury określa § 2 pkt. 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie utworzenia prokuratur...

  czytaj więcej »
1 2
 • Nieprawidłowości w projektach unijnych

 • Informacja publiczna

  Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z dnia 8 października 2001 r. Nr 112 poz. 1198 z późn. zm.) — wyciąg...

  czytaj więcej »
 • Osoby niepełnosprawne

   niepelnosprawni.png

  Poruszanie się po budynku Prokuratury Okręgowej w Lublinie >> KLIKNIJ TUTAJ

   

  W Prokuraturze Okręgowej w Lublinie, osobie posiadającej dysfunkcję mowy i słuchu bądź łącznie dysfunkcję wzroku i słuchu, zwanej dalej „uprawnionym”, zapewnia się:

  - prawo do swobodnego korzystania z wybranej przez siebie formy komunikowania się,

  - prawo do skorzystania z pomocy wybranej przez siebie osoby przybranej,

  - prawo do bezpłatnego korzystania ze świadczenia usług wybranego tłumacza polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo-migowego (SJM) i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN).

  Zamiar skorzystania z określonego świadczenia usług ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się należy zgłosić z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

  Zgłoszenia można dokonywać pisemnie na adres Prokuratury Okręgowej w Lublinie ul. Okopowa 2a, 20-950 Lublin, na adres e–mail: sekretariat@prokuratura.lublin.pl lub za pośrednictwem e-PUAP.

  Po prawidłowym dokonaniu zgłoszenia prokuratura zapewnia obsługę uprawnionego w terminie przez niego wyznaczonym lub z nim uzgodnionym.

  W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia usługi, uprawnionego zawiadamia się wraz z uzasadnieniem o takiej sytuacji i wyznacza się możliwy termin lub inną formę realizacji uprawnień.

   
   

  Podstawa prawna: ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.1824).

  czytaj więcej »
1 2