Audyt wewnętrzny w Prokuraturze Okręgowej w Lublinie

 

Audyt wewnętrzny jest działalnością niezależną i obiektywną, której celem jest wspieranie kierownika jednostki w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze. Ocena kontroli zarządczej w jednostce dokonywana jest przede wszystkim pod kątem jej adekwatności, skuteczności i efektywności.

Organizacja audytu wewnętrznego:

  1. Audyt wewnętrzny w Prokuraturze Okręgowej w Lublinie oraz podległych Prokuraturach Rejonowych przeprowadza audytor wewnętrzny zatrudniony w Prokuraturze Okręgowej w Lublinie.
  2. Audytor wewnętrzny zatrudniony jest na samodzielnym stanowisku bezpośrednio podporządkowanym Prokuratorowi Okręgowemu w Lublinie.

Kontakt

Wakat