Drukuj

REJLPD

PROKURATURA REJONOWA LUBLIN POŁUDNIE W LUBLINIE

ul. Chmielna 10

20-938 Lublin

tel. 81 534 03 68

 fax 81 534-03-95

Kierownik sekretariatu
tel. 81 53 40 389

Sekretariat Prok. Rejonowego
tel. 81 53 40 368
fax 81 53 40 395

Sekretariat Z-ców Prok. Rejonowego
tel./fax 81 53 49 902

Sekretariat 1 Ds
tel./fax 81 53 40 361
tel. 81 53 40 376
tel. 81 53 40 380

Sekretariat 2 Ds
tel. 81 53 40 380

Sekretariat 4 Ds
tel. 81 53 40 583
tel. 81 53 40 392
tel. 81 53 49 905

Sekretariat sądowy
tel. 81 53 40 379
tel./fax 81 53 23 727

Sekretariat spraw zawieszonych i DRZ
tel. 81 53 40 375

Archiwum, 3 Ds., 5 Ds.
tel. 81 53 40 394

Biblioteka
tel. 81 53 40 394

Biuro podawcze
tel. 81 53 27 246

 rejlpdprokuratura.lublin.pl  

 

Zasięg terytorialny Prokuratury Rejonowej Lublin-Południe w Lublinie dla części miasta Lublin w granicach przebiegających od przecięcia ul. Wojciechowskiej z zachodnią granicą administracyjną miasta, środkiem ul. Wojciechowskiej do skrzyżowania z Al. Kraśnicką, środkiem Al. Kraśnickiej w kierunku północnym i środkiem Al. Władysława Sikorskiego do Al. Solidarności, środkiem Al. Solidarności w kierunku wschodnim do skrzyżowania z ul. Lubomelską, środkiem ul. Lubomelskiej i ul. Leszczyńskiego, w kierunku południowym wschodnią granicą Ogrodu Saskiego, środkiem ul. Lipowej do skrzyżowania z Al. Józefa Piłsudskiego, środkiem Al. Józefa Piłsudskiego  w kierunku wschodnim i środkiem Al. Zygmuntowskich do skrzyżowania z ul. Fabryczną, ul. Fabryczną i ul. Droga Męczenników Majdanka włącznie do wiaduktu przy ul. Droga Męczenników Majdanka, wzdłuż linii kolejowej Warszawa—Lublin—Chełm włącznie w kierunku południowym  i zachodnim do wiaduktu na rzece Bystrzycy, środkiem rzeki Bystrzycy w kierunku południowym do ul. Żeglarskiej, środkiem ul. Żeglarskiej do wschodniej granicy Ogródków Działkowych „Dąbrowa”, następnie granicą Ogródków Działkowych „Dąbrowa” i Lasu „Dąbrowa” w kierunku południowym do przecięcia ul. Podleśnej z południową granicą administracyjną miasta, wzdłuż tej granicy w kierunku południowym i zachodnim do przecięcia z ul. Osmolicką i dalej wzdłuż zachodniej granicy administracyjnej miasta do linii kolejowej Lublin—Warszawa, wzdłuż linii kolejowej Lublin-Warszawa w kierunku zachodnim do wiaduktu na Al. Kraśnickiej, wzdłuż Al. Kraśnickiej do ul. Raszyńskiej, ul. Raszyńską i zachodnią granicą administracyjną miasta do przecięcia z ul. Wojciechowską. 


Poprzednia strona: REJLPN
Następna strona: REJLUK