Drukuj

Audyt Wewnętrzny

AUDYT WEWNĘTRZNY W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W LUBLINIE

 

 Audytem wewnętrznym jest ogół działań obejmujących:

 1. niezależne badanie systemów zarządzania i kontroli w jednostce, w tym procedur kontroli finansowej, w wyniku którego kierownik jednostki uzyskuje obiektywną i niezależną ocenę adekwatności, efektywności i skuteczności tych systemów; 

 2. czynności doradcze, w tym składanie wniosków, mające na celu usprawnienie funkcjonowania jednostki.

 Ocena dokonywana przez audytora wewnętrznego dotyczy w szczególności:

 1. zgodności prowadzonej działalności z przepisami prawa oraz obowiązującymi w jednostce procedurami wewnętrznymi;

 2. efektywności i gospodarności podejmowanych działań w zakresie systemów zarządzania i kontroli;

 3. wiarygodności sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu. 

 

ORGANIZACJA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

 1. Audyt wewnętrzny w Prokuraturze Okręgowej w Lublinie oraz podległych Prokuraturach Rejonowych przeprowadza audytor wewnętrzny zatrudniony w Prokuraturze Okręgowej w Lublinie.

 2. Audytor wewnętrzny zatrudniony jest na samodzielnym stanowisku bezpośrednio podporządkowanym Prokuratorowi Okręgowemu w Lublinie.

 

 Kontakt:

 Agnieszka Dębowczyk

 Tel. (81) 537 17 16

 e-mail: audytor@pa.lublin.pl

 
Poprzednia strona: EPUAP
Następna strona: Kontrola zarządcza